บริษัทมิตรไมตรีการแพทย์ คลีนิคที่ให้บริการด้านเวชกรรม ทัตกรรม กายภาพบำบัดโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีสาขามากกว่า 50 สาขาในพื้นที่ 6 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรีและระยอง มั่นใจ ใช้งานระบบการจัดการรถ V2X Car Telematics เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการรถในคลีนิค และง่ายต่อการจัดสรรคิวการใช้งาน การซ่อมบำรุง การดูแลรักษารวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรโดยรวม ทำให้การทำงานของพนักงาน การเข้าถึงลูกค้า คนไข้ และสาขาต่างๆ ทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้บริษัทมิตรไมตรีการแพทย์ ทิ้งห่างคู่แข่งไปแบบก้าวกระโดด