รถหายตามได้…. V2X Smart GPS Tracker เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ Telematics Platform และจำหน่ายอุปกรณ์ GPS ติดรถยนต์อัจฉริยะ

ทำไมเราถึงเป็นได้มากกว่า GPS Tracker?

V2X มุ่งเน้นการพัฒนาและให้บริการลูกค้าด้วยระบบการจัดการยานพาหนะ และผลิตภัณฑ์ Telematics อย่างเป็นระบบบน Platform ที่น่าเชื่อถือ และครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม

V2X สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าส่วนบุคคลที่ต้องการติดตาม ตรวจสอบ และการแจ้งเตือนด้านต่างๆเพื่อความปลอดภัยของยานพาหนะส่วนบุคคล หรือกลุ่มลูกค้าองค์กรด้วยผลิตภัณฑ์ครบวงจร ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับธุรกิจภายใต้การควบคุมและเงื่อนไขที่ธุรกิจสามารถกำหนดได้เองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานยานพาหนะขององค์กรธุรกิจ