เอ็น เอส คอมมูน ผู้นำด้านการติดตั้งและให้บริการ Ais ไฟเบอร์ ในจังหวัดสุพรรณบุรี มั่นใจในระบบบริหารจัดการรถของบริษัท V2X เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพื่อประหยัดเวลาในการบริหารจัดการรถในระบบ ทราบทั้งตำแหน่งที่แน่ชัด เพื่อจัดคิวให้บริการรถในพื้นที่ สถานะรถ เข้า-ออกตามเวลาที่กำหนด ปลอดภัย มั่นใจ ในทรัพย์สินและง่ายต่อการจัดคิวซ่อมบำรุง และความปลอดภัยของข้อมูลจาก V2X Platform Server

“ไปไหนไปด้วย ช่วยดูแลรถและคุณ…ทุกวัน”